computer-repair-london

Koha e prodhimit

Kategoria (ditë) S≤1㎡ 1㎡ 3㎡ 5㎡ 10 30 50 100 ㎡ 300㎡<S
2 Shtresa 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 Shtresa 5 8 8 9 9 10 11 13
6 Shtresa 6 9 9 10 10 11 12 14
8 shtresa 7 10 10 11 11 12 13 15
10 shtresa 8 11 11 12 12 13 14 16
12 shtresa 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 shtresa RFQ